Evidenceznalcu.cz

Soudní znalec v oboru doprava, ekonomika, strojírenství V jednotlivých oborech se jedná o následující odvětví a specializace: 1. v oboru Doprava se jedná o odvětví Doprava silniční a městská se specializací na technické posudky o příčinách silničních nehod 2. v oboru Ekonomika se jedná o odvětví Ceny a odhady se specializací na motorová a nemotorová vozidla (přívěsy a návěsy, nástavby a výměnné nástavby) 3. v oboru Strojírenství se jedná o odvětví Strojírenství všeobecné se specializací na posuzování technického stavu motorových a nemotorových silničních vozidel a autoopravárenství

Mapa