Bakterie-enzymy.cz

Účinné a ekologické přípravky pro široké použití: zahradní jezírka, septik, žumpa, čistírna odpadních vod, odlučování tuku, kompostování, problémy s odpady a sifony, speciální produkty k odstraňování vodního kamene a plísní na zdech. I vy můžete nákupem ekologických přípravků pomoci, aby byla trvale spokojena.

Mapa