Nadacemementomori.cz

Nevíte, jak uhradit náklady za pohřeb? Pomůže Vám nadace MEMENTO MORI. Poslední rozloučení je jednou z posledních služeb, kterou můžeme zesnulému prokázat. Každý člověk si zaslouží naši úctu a pokoru při jeho důstojném vyprovázení na poslední cestě. Smuteční obřad je přechodovým rituálem s tradicí dlouhou tisíce let, díky tomu jej vnímáme jako důležitou součást života pozůstalých, kteří jím vyjadřují úctu k zesnulému. V Česku v posledních letech výrazně přibývá lidí, kterým chybí finanční prostředky na to, aby se důstojně rozloučili se svými blízkými. Nadace MEMENTO MORI nabízí pomoc a podporu lidem v tíživé situaci související s úmrtím v rodině a při vybudování smutečního místa. Při těchto nelehkých událostech nabízí nadace MEMENTO MORI finanční podporu při zajišťování pohřbu a vybudování místa posledního odpočinku. Tuto finanční podporu poskytuje fyzickým i právnickým osobám. Finanční podpora je poskytována na pohřeb i na nákup hrobky, případně na její opravy.

Mapa