Asistentkapresinternet.cz

Administrativní činnost on-line. ◾Vyřizování e-mailové a písemné korespondence ◾Přepisy textů, korektury ◾Scanování a kopírování textů ◾Tvorba tabulek, grafů, statistik v Excelu, zpracování dokumentů ve Wordu, tvorba prezentací v Power Pointu ◾Vytvoření a aktualizace databází

Mapa