Distrimedpomucky.cz

Zásobujeme zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb a úklidové firmy (nemocnice, ordinace, lékárny, ústavy sociální péče, domovy pro seniory…). V našem sortimentu najdete kompenzační pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, antidekubitní matrace, pomůcky do koupelny a WC...), zdravotnický materiál (rukavice, injekční technika, nádoby na kontaminovaný odpad, injekční techniku, krycí a obvazový materiál, potřeby pro inkontinentní pacienty…), dezinfekci a čistící prostředky.

Mapa