Skolenizamestnancu.com

Přemýšlíte, jak snížit náklady za povinná školení PO, BOZP a první pomoci či školení řidičů referentů? Díky systému Školitel snadno, rychle a jednoduše proškolíte své zaměstnance bez nutnosti cestování. Školení zaměstnanců je povinným typem školení, které musí zaměstnavatel, tedy firma, zajistit svému zaměstnanci v novém pracovním poměru.

Mapa